Χορογραφίες Μη Βίαιης Επικοινωνίας


Για να διαβάσετε ή να κατεβάσετε την ‘Εισαγωγή στις Χορογραφίες της Μη Βίαιης Επικοινωνίας’ στα Ελληνικά, πατήστε εδώ.

Εδώ θα βρείτε τις Χορογραφίες της Μη Βίαιης Επικοινωνίας στα Ελληνικά.  
 http://www.life-resources-shop.com/products_gr.html

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

To read or download our Introduction to the Dance Floors in Greek.
click here

Here you will find our Dance Floor products in Greek.
www.life-resources-shop.com/products_gr.html

© 2022 Bridget Belgrave and Gina Lawrie